Rýchly prístup


InnoGames


Nasleduj nás

Z Wiki The-West SK
Verzia z 19:23, 5. jún 2018, ktorú vytvoril Linteo (Diskusia | príspevky)

(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pravidlá hry

§1) Úvod

The West ("hra") je online prehliadačová hra, vyvinutá a distribuovaná spoločnosťou InnoGames GmbH ("InnoGames"). Hru je možné používať vami ako používateľom ("hráč"), na počítačoch, mobilných zariadeniach, konzolách, prístupových bodoch k internetu, virtuálnych alebo skutočných sietiach ("prostriedky pripojenia"). Hra sa dá hrať pod určitými hernými pravidlami ("pravidlá"), aby bol zaistený férový herný zážitok pre všetkých hráčov. Ako hráč The West si môžete zaregistrovať účet, umožňujúci vám prístup do viacerých herných serverov ("herné svety"). Pravidlá sú určené od InnoGames a aplikované tímom hernej podpory od InnoGames ("tím"). Registráciou účtu v hre sa zaväzujete k dodržiavaniu pravidiel. Tím zabezpečí, že porušenie pravidiel bude mať za následok varovania a tresty ("blokovanie"). Na hráča, ktorý si kúpil prémiovú menu, sa vzťahujú rovnaké pravidlá a tresty, ako na ktoréhokoľvek iného hráča.

§2) Používanie účtu

Každý hráč môže mať len jeden účet v každom hernom svete. Nie je dovolené prezradiť svoje heslo iným hráčom, alebo používať rovnaké známe heslo.

Hráčovi nie je dovolené hrať na účte iného hráča alebo sa mu o účet postarať. Účet môže byť hraný iba jedným hráčom.

Hra je lokalizovaná do viacerých jazykových verzií, hráči v tejto verzii by však mali vždy používať slovenčinu, prípadne češtinu, toto sa vzťahuje, ale nie je obmedzené, na správy, herné profily a podobne. Frázy a citáty v cudzom jazyku môžu byť použité v kontextovo vhodných situáciách.

Reklama akéhokoľvek typu nie je dovolená, toto zahŕňa aj používanie akýchkoľvek prostriedkov na hromadné rozposielanie správ.

Príklady:

 • je dovolené dvom rôznym hráčom využívať rovnaké prostriedky pripojenia, za predpokladu, že každý hráč ovláda akcie iba na svojom priradenom účte.
 • každý hráč zdieľajúci prostriedky pripojenia sa musí riadiť pravidlom §3.
 • je zakázané hrať za iného hráča, aj keď ten je dočasne nedostupný.
 • je zakázané sa pokúšať prihlásiť alebo si vynucovať prístup na účet iného hráča.
 • je zakázané sa prihlásiť na účty iných hráčov z akéhokoľvek dôvodu.
 • je zakázané vymáhať alebo vydierať od iného hráča jeho prihlasovacie údaje.

§3) Zdieľanie prostriedkov pripojenia

Hráči, ktorí vedome zdieľajú internetové pripojenie a/alebo zariadenie a používajú účty na rovnakom svete, sa nesmú v hre vzájomne ovplyvňovať (napr. sa môže jednať aj o duelovanie, ale môže sa to vzťahovať aj k iným činnostiam).

Nie je dovolené, aby hráči, ktorí zdieľajú prostriedky pripojenia, boli v interakcii s rovnakou treťou stranou (napr. pri duelovaní), pred uplynutím najmenej 12 hodín, ktoré boli medzi akciami.

Je dovolené:

 • pridať sa do rovnakého mesta a/alebo aliancie
 • účastniť sa rovnakého boja o pevnosť alebo dobrodružstva
 • obchodovať medzi sebou
 • používať bankový prevod na presúvanie herných peňazí medzi sebou

Je zakázané:

 • navzájom sa duelovať
 • umiestňovať na seba odmeny za ulovenie


§4) Kódex správania

Od hráčov sa očakáva, že sa budú k ostatným hráčom správať pri hraní hry slušne a s rešpektom.

Hra je určená všetkým ľudom, ktorí majú 16 rokov a viac, a preto sú všetky typy správania a/alebo obsah, ako je používanie jazyka v urážlivom kontexte, nadávky, pornografia, politický extrémizmus, xenofóbia, protizákonné správanie, atď., zakázané.

Príklady:

Je dovolené:

 • nazvať hráča noobom (nováčikom) alebo lamou
 • odkazovať na youtube videá (ktoré sú v zhode so zásadami slušného správania)
 • odkazovať na iné hry alebo platformy, ktoré prevádzkuje InnoGames

Je zakázané:

 • lákanie hesiel
 • napádať alebo sa vyhrážať hráčom fyzicky či duševne (šikanovanie)
 • pomenovať svoje mesto/alianciu/krajinu vulgárnymi alebo nevhodnými názvami
 • oslavovať alebo vyzdvihovať teroristické činy alebo osoby
 • urážať hráčov v hernom systéme komunikácie
 • odosielať reťazové správy alebo spam
 • propagovať reklamu alebo tzv. referrer-odkazy
 • vydávať sa za člena The West Tímu alebo sa vyhrážať známosťami v ňom
 • vyhrážať sa hráčom nahlasovaním a zablokovaním účtu
 • diskriminovať hráčov na základe ich pôvodu, rasy, náboženstva, viery, pohlavia, veku alebo inej relevantnej kategórie
 • vydierať hráčov za účelom získania herného prospechu alebo prémiovej meny.
 • maskovať nadávky symbolami alebo obraznou rečou
 • zdielať bez dovolenia akúkoľvek súkromnú komunikáciu s hernou podporou v hre alebo verejne

§5) Pomáhanie a obchodovanie medzi hráčmi

Je zakázané akékoľvek zneužitie herných funkcií za účelom poskytnúť skúsenosti, peniaze či iné herné časti, inému účtu. Hráč sa nesmie zúčastniť vopred dohodnutého duelu alebo odmeny za ulovenie, s cieľom poskytnúť alebo získať od protivníka nadmerné počty bodov skúseností alebo peňazí, či iných herných častí. Je zakázané vytváranie účtov na poskytnutie alebo získanie nezaslúžených odmien cez systém pozývania hráčov či z herných udalostí.

Herná podpora nezodpovedá za škody spôsobené pri obchodovaní na trhu, pri nedodržaní dohôd medzi hráčmi a taktiež ani nebude nahradzovať žiadne škody, ktoré mohli vzniknúť napr. pri požičiavaní peňazí alebo predmetov, pri ich výmene a podobne. Kolónka "Poznámky k aukcii", ktorá sa nachádza v budove trhu, je iba informatívneho charakteru. Napísaním prezývky hráča do tejto kolónky nevzniká žiadny nárok ku kúpe predmetov iba menovaným hráčom. Hráči, ktorí zámerne oklamú a poškodia iných hráčov za účelom získania ich predmetov, peňazí či akýchkoľvek herných častí, budú potrestaní.


§6) Chyby

Každý hráč je povinný nahlásiť chyby po ich objavení okamžite na hernú podporu, aby tak pomohol vytvoriť priestor pre férové hranie. Hráči nemôžu využívať žiadnych chýb vo svoj prospech, pretože tým porušujú tieto pravidlá.

Príklady:

 • Ak si všimnete, že nejaký hráč zneužíva herný systém alebo ak ste získali nejakú výhodu vďaka chybe v hre, musíte to nahlásiť.
 • Ak si všimnete chybu v preklade či preklep, nie ste povinný to nahlásiť, avšak prosíme Vás o to, aby ste tak urobili a pomohli tak vylepšiť túto hru.


§7) Boty, Skripty, Makrá, Proxies

Hra môže byť hraná len pomocou bežných internetových prehliadačov. Makrá, skripty, boti, programy, doplnky v prehliadačoch, ktoré sú schopné automaticky sa prihlásiť alebo automaticky vykonať akékoľvek herné akcie, sú prísne zakázané, ak neboli predtým schválené správou hry. Skripty, ktoré nahrádzajú alebo kopírujú Prémiové funkcie, sú prísne zakázané a taktiež aj všetky doplnky, ktoré vyhľadávajú zlaté a strieborné práce. Prosím, obráťte sa na fórum pre aktuálny zoznam povolených skriptov.


§8) Nákup, predaj účtu alebo herných aktivít

Je prísne zakázané, aby účty, ich časti alebo herné aktivity boli zapojené v akejkoľvek finančnej transakcii.

Príklady:

 • Predávať, kupovať, ponúkať účty alebo akékoľvek ich časti, či herné aktivity, výmenou za zlaté nuggety alebo za akýkoľvek iný finančný benefit v hre alebo mimo nej, je prísne zakázané.


§9) Správa hry a herná podpora

Community manager (správa hry) je konečným rozhodcom pri akýchkoľvek sporoch o pravidlách. Výklad pravidiel podľa správy hry je konečný. Správa hry si rezervuje právo zablokovať hráča za porušenie pravidiel a právo na ich úpravu a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Všetci hráči majú právo protestovať proti blokovaniu cez ticket systém. Je zakázané komukoľvek mimo hernej podpory preposielať, ukazovať či inak sprístupňovať rozhovor s hernou podporou. Riešenia, ktoré sa ukázali ako správne odpovede na herné otázky alebo problémy, je možné šíriť ďalej.

Príklady:

 • Zneužívanie systému hernej podpory alebo nevhodné správanie v ticket systéme, môže viesť až k zamedzeniu prístupu, prípadne aj k zablokovaniu účtu, podľa vážnosti situácie.


§10) Zablokovanie/zmazanie účtu

Každý účet môže byť pozmenený, zablokovaný alebo zmazaný z rôznych dôvodov. Ak nie je účet využívaný viac ako 45 dní, môže byť automaticky zmazaný.