P Oznamovací panel.png
Oficiálna stránka Innogames
Fórum The West SK
Herná podpora SK
The West SK na Facebooku
D Oznamovací panel.png
Z Wiki The-West SK
(Presmerované z Pravidlá)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pravidlá hry

§1) Úvod

The West ("hra") je online prehliadačová hra, vyvinutá a distribuovaná spoločnosťou InnoGames GmbH ("InnoGames"). Hru je možné používať vami ako používateľom ("hráč"), na počítačoch, mobilných zariadeniach, konzolách, prístupových bodoch k internetu, virtuálnych alebo skutočných sietiach ("prostriedky pripojenia"). Hra sa dá hrať pod určitými hernými pravidlami ("pravidlá"), aby bol zaistený férový herný zážitok pre všetkých hráčov. Ako hráč The West si môžete zaregistrovať účet, umožňujúci vám prístup do viacerých herných serverov ("herné svety"). Pravidlá sú určené od InnoGames a aplikované tímom hernej podpory od InnoGames ("tím"). Registráciou účtu v hre sa zaväzujete k dodržiavaniu pravidiel. Tím zabezpečí, že porušenie pravidiel bude mať za následok varovania a tresty ("blokovanie"). Na hráča, ktorý si kúpil prémiovú menu, sa vzťahujú rovnaké pravidlá a tresty, ako na ktoréhokoľvek iného hráča.

§2) Používanie účtu

Každý hráč môže mať len jeden účet v každom hernom svete. Nie je dovolené prezradiť svoje heslo iným hráčom, alebo používať rovnaké známe heslo.

Hráčovi nie je dovolené hrať na účte iného hráča alebo sa mu o účet postarať. Účet môže byť hraný iba jedným hráčom.

Hra je lokalizovaná do viacerých jazykových verzií, hráči v tejto verzii by však mali vždy používať slovenčinu, prípadne češtinu, toto sa vzťahuje, ale nie je obmedzené, na správy, herné profily a podobne. Frázy a citáty v cudzom jazyku môžu byť použité v kontextovo vhodných situáciách.

Reklama akéhokoľvek typu nie je dovolená, toto zahŕňa aj používanie akýchkoľvek prostriedkov na hromadné rozposielanie správ.

Príklady:

  • je dovolené dvom rôznym hráčom využívať rovnaké prostriedky pripojenia, za predpokladu, že každý hráč ovláda akcie iba na svojom priradenom účte.
  • každý hráč zdieľajúci prostriedky pripojenia sa musí riadiť pravidlom §3.
  • je zakázané hrať za iného hráča, aj keď ten je dočasne nedostupný.
  • je zakázané sa pokúšať prihlásiť alebo si vynucovať prístup na účet iného hráča.
  • je zakázané sa prihlásiť na účty iných hráčov z akéhokoľvek dôvodu.
  • je zakázané vymáhať alebo vydierať od iného hráča jeho prihlasovacie údaje.

§3) Komunikácia

Urážky, používanie jazyka v urážlivom kontexte, politický extrémizmus, vulgarita, rasizmus, pornografia, reklama alebo iné nevhodné vyjadrovanie, sú zakázané.

Vyhrážky a vydieranie ostatných hráčov je povolené len v súvislosti s hrou. Lákanie hesiel od iných hráčov, vyžadovanie si prístupu na účet, vydieranie hráčov o zlaté nuggety alebo reálne peniaze, je prísne zakázané.

Nie je povolené používať hru pre reklamné účely, zámerne zneprehľadnovať chat spamovaním alebo rozposielať reťazové odkazy. Je povolené posielať odkazy na webové hry, ktoré sú od spoločnosti InnoGames GmbH, ale nie na žiadne iné. Je povolené zverejniť odkazy na vhodné Youtube videá vo svojom profile, v mestskom fóre alebo na chate. Je zakázané napodobňovať alebo sa vydávať za členov West tímu, či sa vyhrážať známosťami v ňom.


§4) Pomáhanie a obchodovanie medzi hráčmi

Je zakázané akékoľvek zneužitie herných funkcií za účelom poskytnúť skúsenosti, peniaze či iné herné časti, inému účtu. Hráč sa nesmie zúčastniť vopred dohodnutého duelu alebo odmeny za ulovenie, s cieľom poskytnúť alebo získať od protivníka nadmerné počty bodov skúseností alebo peňazí, či iných herných častí. Je zakázané vytváranie účtov na poskytnutie alebo získanie nezaslúžených odmien cez systém pozývania hráčov či z herných udalostí.

Herná podpora nezodpovedá za škody spôsobené pri obchodovaní na trhu, pri nedodržaní dohôd medzi hráčmi a taktiež ani nebude nahradzovať žiadne škody, ktoré mohli vzniknúť napr. pri požičiavaní peňazí alebo predmetov, pri ich výmene a podobne. Kolónka "Poznámky k aukcii", ktorá sa nachádza v budove trhu, je iba informatívneho charakteru. Napísaním prezývky hráča do tejto kolónky nevzniká žiadny nárok ku kúpe predmetov iba menovaným hráčom. Hráči, ktorí zámerne oklamú a poškodia iných hráčov za účelom získania ich predmetov, peňazí či akýchkoľvek herných častí, budú potrestaní.

§5) Nákup, predaj účtu alebo herných aktivít

Je prísne zakázané, aby účty, ich časti alebo herné aktivity boli zapojené v akejkoľvek finančnej transakcii.

Príklady:

  • Predávať, kupovať, ponúkať účty alebo akékoľvek ich časti, či herné aktivity, výmenou za zlaté nuggety alebo za akýkoľvek iný finančný benefit v hre alebo mimo nej, je prísne zakázané.


§6) Chyby

Každý hráč je povinný nahlásiť chyby po ich objavení okamžite na hernú podporu, aby tak pomohol vytvoriť priestor pre férové hranie. Hráči nemôžu využívať žiadnych chýb vo svoj prospech, pretože tým porušujú tieto pravidlá.

Príklady:

  • Ak si všimnete, že nejaký hráč zneužíva herný systém alebo ak ste získali nejakú výhodu vďaka chybe v hre, musíte to nahlásiť.
  • Ak si všimnete chybu v preklade či preklep, nie ste povinný to nahlásiť, avšak prosíme Vás o to, aby ste tak urobili a pomohli tak vylepšiť túto hru.


§7) Skripty a pomôcky

Hra môže byť hraná len pomocou bežných internetových prehliadačov. Makrá, skripty, boti, programy, doplnky v prehliadačoch, ktoré sú schopné automaticky sa prihlásiť alebo automaticky vykonať akékoľvek herné akcie, sú prísne zakázané, ak neboli predtým schválené správou hry. Skripty, ktoré nahrádzajú alebo kopírujú Prémiové funkcie, sú prísne zakázané a taktiež aj všetky doplnky, ktoré vyhľadávajú zlaté a strieborné práce. Prosím, obráťte sa na fórum pre aktuálny zoznam povolených skriptov.


§8) Jazyk

Povolené jazyky v hre sú slovenčina, čeština a angličtina. Komunikácia v súkromných správach je povolená v akomkoľvek jazyku. Komunikácia s hernou podporou je možná len v zrozumiteľnej slovenčine alebo češtine. Požiadavky v iných jazykoch nebudú riešené.


§9) Správa hry a herná podpora

Community manager (správa hry) je konečným rozhodcom pri akýchkoľvek sporoch o pravidlách. Výklad pravidiel podľa správy hry je konečný. Správa hry si rezervuje právo zablokovať hráča za porušenie pravidiel a právo na ich úpravu a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Všetci hráči majú právo protestovať proti blokovaniu cez ticket systém. Je zakázané komukoľvek mimo hernej podpory preposielať, ukazovať či inak sprístupňovať rozhovor s hernou podporou. Riešenia, ktoré sa ukázali ako správne odpovede na herné otázky alebo problémy, je možné šíriť ďalej.

Príklady:

  • Zneužívanie systému hernej podpory alebo nevhodné správanie v ticket systéme, môže viesť až k zamedzeniu prístupu, prípadne aj k zablokovaniu účtu, podľa vážnosti situácie.


§10) Zablokovanie/zmazanie účtu

Každý účet môže byť pozmenený, zablokovaný alebo zmazaný z rôznych dôvodov. Ak nie je účet využívaný viac ako 45 dní, môže byť automaticky zmazaný.