Z Wiki The-West SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
P Obsah truhlice.png
Duely
Duel logo.png
Duely.png

Duel je súboj, ktorý sa odohráva vždy medzi dvoma postavami. Existujú dva tipy duelov. Súboje proti ostatným hráčom (Duely) a súboje proti banditom (NPC duely). Oba tipy súbojov môžeš vykonávať cez hlavný spodný panel, kliknutím na príslušné tlačidlo.

Ak chceš byť v dueloch úspešný, či už ako útočník alebo obranca, určite si prečítaj nasledujúci článok.

Duely

Duel sa odohráva vždy medzi dvoma hráčmi a trvá 10 minút (+ cestovanie k protivníkovi). Na začatie duelu je nutné splniť zopár podmienok. Niektorých hráčov nie je možné vyzvať. Vyzvaní hráči nemusia byť práve pripojení.

Samotný duel teda trvá 10 minút. Pokiaľ duel zrušíš ešte skôr, než tých 10 minút ubehne, o energiu neprídeš. Daný hráč nebude vedieť, že si ho vyzval.

Podmienky

 • Musíš byť členom mesta. Toto mesto musí mať postavenú budovu Hrobár.
 • Musíš sa presunúť na miesto obrancu, aktuálne v momente výzvy na duel.
 • Musíš mať aspoň 12 bodov energie.
 • Nemohol si byť v posledných 48 hodinách v bezvedomí.
 • Nemôžeš vyzvať rovnakého hráča viac ako jedenkrát za hodinu.
 • Obaja hráči musia byť schopní získať z duelu skúsenosti (primeraná duelová úroveň).
 • Obranca musí byť členom mesta. Je možné vyzvať i hráča, ktorý nie je členom mesta, pokiaľ bola na jeho hlavu vypísaná odmena cez šerifa, ešte kým bol v meste.
 • Obranca nesmel byť v posledných 48 hodinách v bezvedomí.
 • Obranca nesmie spať v hoteli či v kasárňach pevnosti.
 • Obranca nesmie mať aktivovaný dovolenkový režim.
 • Hráč, ktorý na niekoho zaútočil duelom, môže byť napadnutý ešte 45 minút, aj keď spí v hoteli.

Priebeh duelov

Duel je rozdelený do 8 kôl. Každá postava má osem šancí na zásah súpera a taktiež na vyhnutie protivníkovej strely. Aby si súpera trafil, potrebuješ mať dobrú hodnota zásahu. Aby si sa úspešne vyhol strele, potrebuješ mať dobrú hodnota úhybu.

Útočník začína vždy prvý. Ak je hodnota zásahu vyššia ako hodnota vyhnutia sa obrancu, útočník zasiahne a obranca je zranený. V opačnom prípade, útočník sa netrafí a obrancovi sa nič nestane. Potom je už čas, aby súčasný obranca zaútočil.

Víťaz duelu

Hráč, ktorý spôsobí viacej poškodenia, vyhráva duel. Ak spôsobia obaja hráči rovnaké poškodenie, vyhráva obranca. Ak hráč príde o všetko svoje zdravie, upadá do bezvedomia. V tomto prípade je druhý hráč víťazom, aj v prípade, že spôsobil menšie poškodenie.

Duel víťaz.png

Duelová úroveň

Duelová úroveň hráča sa vypočítava z úrovne jeho postavy a skúseností, ktoré hráč získal a stratil v dueloch. Čím viacej má hráč duelových skúseností, tým vyššia bude aj jeho duelová úroveň. Aby sa zabránilo duelovaniu s nulovou motiváciou, vo verzii 2.17 sa pridali tieto zmeny:

 • Duelová úroveň môže byť maximálne 450.
 • Ak prehráš duel, stratíš jednu tretinu duelových skúseností, ktoré by si inak získal za výhru
 • Aktívne postavy, ktoré nevyvolali duel počas 45 dní, stratia každý týždeň 3% ich aktuálnych duelových skúseností.
 • Duelová motivácia nikdy neklesne pod 10%.

NPC duely

Duel sa odohráva medzi tebou a NPC (Non-Player Character) postavou, ktorá nie je ovládaná skutočným hráčom. Na rozdiel od duelov proti hráčom, NPC duely nemajú žiadne časové obmedzenie - skončia hneď po vyzvaní protivníka (netreba k nim ani cestovať). Pri NPC duely je jediná podmienka, mať aspoň 5 bodov energie.

NPC z duelového okna

NPC duel info.jpg

Je možné duelovať aj automaticky generované ne-hráčske postavy po kliknutí na tlačidlo Duel na spodnom panely. V tomto okne je zobrazený zoznam NPC, ktoré môžeš duelovať. Presunutím myši nad ich obrázok môžeš vidieť aj ich schopnosti a body života, zobrazená je i zbraň.

Z víťazstva v duelu s NPC môžeš získať aj peniaze, aj skúsenosti, avšak zároveň môžeš stratiť časť tvojich peňazí, pokiaľ prehráš. V duelu s nimi strácaš i body života, získané skúsenosti nezvyšujú tvoju duelovú úroveň. Viac skúseností získaš, ak protivník upadne do bezvedomia. Čím viac duelov proti NPC vyhráš, tým silnejšími sa protivníci stanú, po čase obtiažnosť znova klesne.

NPC z úloh

Duely vedené proti protivníkovi z úlohy prebiehajú rovnako ako duely proti NPC z okna. Líšia sa ale v dvoch podstatných bodoch:

 • Protivník z úlohy si od teba nezoberie žiadne peniaze a to aj keď prehráš duel.
 • Vyzvať protivníka z úlohy môžeš hocikoľko krát, až dokým nevyhráš duel. Nie je tu žiadne časové obmedzenie.

Faktory

Hodnota zásahu

Presnosť.png

Hodnota zásahu je vlastne šanca na zásah. Tá bude narastať vtedy, ak budeš zvyšovať svoju schopnosť Presnosť.

Vystupovanie.png

Vďaka schopnosti Vystupovanie (len ak si Útočník) sa môže tvoja šanca na zásah ešte zvýšiť. V duely, sa porovná hodnota tvojho vystupovania s hodnotou schopnosti taktiky obrancu. Vyššia hodnota získa bonus k presnosti.

Taktika.png

Vďaka schopnosti Taktika (len ak si Obranca) sa môže tvoja šanca na zásah ešte zvýšiť. V duely, sa porovná hodnota tvojej taktiky s hodnotou schopnosti vystupovania útočníka. Vyššia hodnota získa bonus k presnosti.
Hodnota úhybu

Uhýbanie.png

Hodnota úhybu je vlastne šanca na vyhnutie sa strele. Tá bude narastať vtedy, ak budeš zvyšovať svoju schopnosť Uhýbanie.

Poškodenie
Poškodenie je výška zranenia, ktoré je spôsobené zásahom zo zbrane. Taktiež ho je možné zvýšiť pomocou tvojich schopností.

Sila úderu.png

Tvoja schopnosť Sila úderu zvyšuje poškodenie, spôsobované ručnými zbraňami.

Strieľanie.png


Tvoja schopnosť Strieľanie zvyšuje poškodenie od strelných zbraní.


Odolnosť
Ak ťa protivník zasiahne, poškodenie bude znížené o tvoju hodnotu obrany.

Húževnatosť.png

Ak ťa protivník zasiahne s ručnou zbraňou, poškodenie zníži tvoja Húževnatosť.

Reflexy.png


Ak ťa zasiahne strelnou zbraňou, poškodenie znížia tvoje Reflexy.


Duelová taktika
Určením miest zásahu a vyhnutí sa môže výrazne ovplyvniť duel. Šikovné nastavenie miest zásahov môže zvýšiť spôsobené poškodenie. A naopak, ak si šikovne nastavíš miesta vyhnutia sa, môžeš výrazne znížiť protivníkovu šancu na zásah. Duelovú taktiku si môžeš nastaviť kliknutím na tlačidlo Duel na spodnom panely a následne na Taktika (Duel -> Taktika).

Zásah ruka.png Zásah do rúk spôsobí 100% poškodenie.
Zásah rameno.png Zásah do ramien spôsobí 115% poškodenie, čiže o 15% viac.
Zásah hlava.png
Zásah do hlavy spôsobí 150% poškodenie, čiže o 50% viac.


Prikrčenie.png Prikrčil si sa, čiže sa znížila šanca zasiahnutia hlavy a oboch ramien.
Úhyb vľavo.png Uhol si sa doľava, čiže sa znížila šanca zasiahnutia pravej ruky a ramena.
Úhyb vpravo.png Uhol si sa doprava, čiže sa znížila šanca zasiahnutia ľavej ruky a ramena.
Mierenie.png Mierenie zvyšuje šancu na zásah v nasledujúcom kole. Zároveň sa tým však stávaš ľahkým terčom.

Odmeny z duelov

Duel odmena.png

Víťaz duelu môže dostať viacero odmien v závislosti od rôznych faktorov.

 • Prvou odmenou je časť peňazí, ktoré mal u seba porazený. V prípade, že porazený nemal u seba žiadne peniaze, víťaz odmenu v podobe peňazí nezíska. Ak porazený hráč upadol do bezvedomia, stratí všetky svoje peniaze, no víťaz stále dostane len istú časť z nich.
 • Druhou sú skúsenosti, ktoré dostane v prípade výhry aj prehry. Ich počet závisí od jeho a protivníkovej duelovej úrovne.
  Vzorec na výpočet skúseností z duelu:
  [{(7*duelová úroveň protivníka)-(5*vaša duelová úroveň)}+5]*(vaša duelová motivácia/100).
  Víťaz teda dostane minimálne 5 bodov skúseností, to však môže byť znížené jeho motiváciou.
 • Pokiaľ bola na porazeného hráča vypísaná odmena prostredníctvom šerifa, víťaz okamžite dostane i celú odmenu.

Duelová motivácia

Po každom duele sa duelová motivácia znižuje o tri body. Stráca ju len vyzývateľ a nezáleží, či duel vyhral alebo prehral. Menšia motivácia znamená aj získanie menšieho množstva skúseností za vyhraný duel. Napríklad, s motiváciou 50% dostane víťaz iba polovicu vypočítaných bodov. Motivácia sa denne obnoví o 10 bodov, prípadne ju možno doplniť posilneniami z obchodu Union Pacific.