Osobné nástroje
P Oznamovací panel.png
Oficiálna stránka Innogames
Fórum The West SK
Herná podpora SK
The West SK na Facebooku
D Oznamovací panel.png

Z Wiki The-West

Prejsť na: navigácia, hľadanie
P Obsah truhlice.png
Pevnosti · Boje o pevnosti

Boj o pevnosť

V boji o pevnosť hráči bojujú buď o dobytie alebo ubránenie pevnosti. Sú dva tímy, útočníci a obrancovia. Každý tím sa skladá z istého maximálneho počtu hráčov v závislosti od veľkosti pevnosti.

Vyhlásenie boja o pevnosť

Vyvolanie boja.png

Vyhlásiť boj o pevnosť môžu len mestskí radcovia a zakladatelia. Ak chcú zaútočiť, musia prísť do pevnosti. Vyhlásenie boja stojí od 1500$ do 10000$, podľa veľkosti pevnosti. Peniaze sa odpočítajú z mestskej pokladnice útočiaceho mesta. Boj sa začne za 24 hodín od vyhlásenia.

Mierové časy:

 • Od 23.12.* 12:00:00 do 27.12.* 12:00:00
 • Od 30.12.* 12:00:00 do 31.12.* 23:59:59
 • Od 1.1.* 00:00:01 do 2.1.* 12:00:00

Vstup do boja o pevnosť

Aby si sa mohol zúčastniť boja, musíš prísť do pevnosti do 24 hodín od vyhlásenia boja o pevnosť. Hráči z útočiaceho mesta môžu len útočiť a hráči z brániaceho len brániť.

Akonáhle je pevnosť napadnutá, dostanú všetci hráči zúčastnených miest oznámenie. Pevnosť bude na minimape vyznačená takto Boj o pevnosť ikonka.png a na mape je vidieť ako je obliehaná útočníkmi.

Nastavenie pozície

Začiatok boja.png
 • Akonáhle sa zapojíš do boja o pevnosť, budeš si môcť vybrať svoju pozíciu. Ako útočník si môžeš vyberať len v červených oblastiach, ako obranca len v modrých.
 • Druhým kliknutím zvolíš požadovanú cieľovú oblasť. Tvoja postava sa pokúsi dosiahnuť toho miesta. Východziu a cieľovú oblasť môžeš kedykoľvek zmeniť, pretiahnutím kurzora myšky na to miesto.
 • Ak si viac hráčov zvolí rovnakú východziu pozíciu, bude na ňu umiestnená prednostne postava, ktorá patrí k jednému zo zúčastnených miest. Ak sa ani tak situácia nevyrieši, prvá bude tá postava, ktorá si ju prvá zvolila.

Ak si pozíciu nevyberieš, budeš umiestnený náhodne do oblasti útočníkov alebo obrancov, podľa toho ku komu patríš.

 • Po prihlásení do boja o pevnosť, môžeš normálne pokračovať v bežnej práci a dueloch. Môžeš sa pohybovať na mape a hrať ako predtým. Je ale dôležité zostať blízko pevnosti, v dobe keď sa boj začína, aby si sa tam včas dostal. Počas boja o pevnosť už nemôžeš vykonávať žiadnu činnosť.

V boji o pevnosť

Boj.PNG

V boji stoja proti sebe útočníci a obrancovia. Cieľom útočníkov je dobiť vlajku a udržať ju 5 kôl, alebo poraziť všetkých obrancov. Obrancovia musia udržať pevnosť 55 kôl, alebo poraziť všetkých útočníkov.

Sektory a polia

Na mape sú sektory a polia. V každom poli môže stáť len jeden hráč. V každom sektore môžu byť len zástupcovia jednej strany, útočníkov alebo obrancov. Počas kola môže každý hráč jeden krát vystreliť a jeden krát sa pohnúť. Môže prejsť do priľahlého sektoru, ak tam nie je niekto z druhej strany a pokiaľ sú tam polia volné. Nedá sa pohybovať medzi sektormi v šikmom smere. Niektoré sektory majú zvláštne vlastnosti, niektoré zlepšujú a iné zhoršujú hodnoty hráčov.

Strieľanie

Každý hráč strieľa automaticky na najbližšieho protivníka, ktorého uvidí. Nie je možné strieľať na iný cieľ. Ak je susedný sektor aj tvoj cieľový sektor, automaticky strieľaš na najbližšieho protivníka v tom sektore. Nie je možné strieľať alebo zasiahnuť hráča z vlastného tímu.

Viditeľnosť

Šedá oblasť vyznačuje polia, kam nemôžeš strieľať. Tvoja postava môže strieľať len do miest, ktoré nie sú šedé. Avšak môžeš vidieť pohyb a iných hráčov v šedých oblastiach.

Vzdialenosť

Čím bližšie si k postave na ktorú strieľaš, tým väčšia je aj šanca na úspešný zásah. Vzdialenosť sa vypočítava podľa polí, sektory nemajú na to vplyv. Vzdialenosť nemá vplyv na veľkosť zranenia.

Poškodenie

Veľkosť zranenia za zásah záleží od zbrane, ktorú má tvoja postava, od tvojho vodcovstva a celkového HP (health points, životy). Zbraň spôsobuje ukázané zranenie, ale nie viac ako je 1/3 maximálneho počtu životov protivníka. Hráč s maximom 300 životov nedostane teda poškodenie za viac ako 100 životov, za zásah. Iba pušky spôsobujú zranenia. Duelová zbraň nemá žiadny vplyv na zranenia v boji o pevnosť.

Vzorec na výpočet hodnoty zásahu:

Celkové poškodenie = Poškodenie zbrane + (Poškodenie zbrane * Vodcovstvo / Celkové body zdravia)

Odolnosť

Hodnota odolnosti určuje, aký ste odolný voči zásahu od súpera. Odolnosť sa odpočíta od zásahu, ktorý by ste dostali, ak by ste mali hodnotu odolnosti 0. Ak je vaša odolnosť 10, tak miesto toho, aby Vás súper zasiahol zásahom v hodnote 100, Vás zasiahne len za 90 bodov poškodenia.

Vzorec na výpočet odolnosti:

Odolnosť = (1200 / Celkové body zdravia) * (Vytrvalosť ALEBO Skrývanie)0.5

Zúčastniť sa

Počas boja o pevnosť nemusíš byť online. Aj keď si v bezvedomí, napríklad kvôli duelu, nezabraňuje ti to zúčastniť sa boja o pevnosť. Avšak je nutné sa dostaviť do pevnosti včas, aby si sa mohol zúčastniť boja. Ak nie si online, tvoja postava sa chová, ako si jej nakázal. Snaží sa dostať do cieľovej pozície. Ak si nevybral cieľ, postava sa nebude hýbať. Môžeš pohybovať s postavou počas boja, ale to má za podmienku, že si sa musel boja zúčastniť už predtým. Nemôžeš sa pripojiť k boju, ak už uplynulo 24 hodín.

Systém hodností

V bojoch o pevnosti môžu byť hráčom udeľované hodnosti(ranky). Pokiaľ je nejaká strana boja plná, nadbytoční hráči sú náhodne vylúčení z boja. Hráči s určitou hodnosťou však budú vylúčení, až keď sú vylúčení všetci hráči s nižšou hodnosťou.

Servicegrade general.png Generál - Zakladatelia a radcovia z útočiaceho alebo brániaceho sa mesta majú automaticky hodnosť generála. Generáli môžu písať v pevnostnom chate a môžu udeľovať iným hráčom všetky hodnosti okrem generála.
Servicegrade captain.png Kapitán - Generáli môžu iným hráčom prideliť hodnosť kapitána. Kapitáni môžu písať v pevnostnom chate a môžu udeľovať iným hráčom všetky hodnosti okrem generála a kapitána.
Servicegrade private.png Slobodník - Slobodníci môžu získať hodnosť od kapitána alebo generála. Slobodníci môžu písať v pevnostnom chate, no nemôžu udeľovať iným hráčom hodnosti.
Servicegrade recruit.png Nováčik - Hodnosť nováčika je predvolenou hodnosťou hráča, ktorý sa práve pripojil do boja. Nováčikovia môžu písať v pevnostnom chate, nemôžu udeľovať iným hráčom hodnosti.
Servicegrade reservist.png Záložník - Záložníci nemajú povolené písať v pevnostnom chate. Do boja sa dostanú iba vtedy, ak sú ešte stále voľné miesta.
Servicegrade traitor.png Zradca - Zradcovia ani len nevidia pevnostný chat. Vo výbere hráčov do boja majú tú najnižšiu prioritu.

Prestrelka

To, či zasiahneš svojho protivníka záleží od veľa vecí. Napríklad na tvojich schopnostiach a protivníkových, na vašich pozíciách, vzdialenosti a taktiež aj od šťastia.

Schopnosti

Pre boj o pevnosť je dôležitých 6 schopností:

 • Schopnosť vodcovstvo sa používa pri streľbe ale aj pri snahe uhnúť sa zásahu.
 • Schopnosť presnosť sa používa iba pri streľbe.
 • Schopnosť uhýbanie sa používa iba pri pokuse uhnúť zásahu.
 • Schopnosť skrývanie sa používa, keď sa obranca snaží strieľať alebo uhnúť zásahu.
 • Schopnosť vytrvalosť sa používa, keď sa útočník snaží strieľať alebo uhnúť zásahu.

Pre každú strelu a pokus o uhnutie sú teda brané na vedomie tri schopnosti.

 • Schopnosť body zdravia je tiež veľmi dôležitá, keďže určuje, ako dlho sa v boji udržíš pod paľbou.

Bonusy schopností

Bonus získaný za presnosť a uhýbanie sa vyráta ako mocnina schopnosti na štyri desatiny (n^0.4), vodcovstvo na päť desatín (n^0.5) a skrývanie a vytrvalosť na šesť desatín (n^0.6) . Zaokruhľuje sa až na 12 miest, preto napríklad medzi 154 a 155 bodmi bude len minimálny rozdiel v bonuse.Presnosť/uhýbanie

 • +1 bonus s 1 bodom a viac
 • +2 bonus s 6 bodmi a viac
 • +3 bonus s 16 bodmi a viac
 • +4 bonus s 32 bodmi a viac
 • +5 bonus s 56 bodmi a viac
 • +6 bonus s 88 bodmi a viac
 • +7 bonus s 130 bodmi a viac
 • +8 bonus s 181 bodmi a viac
 • +9 bonus s 243 bodmi a viac
 • +10 bonus s 316 bodmi a viac
 • ...


Vodcovstvo

 • +1 bonus s 1 bodom a viac
 • +2 bonus s 4 bodmi a viac
 • +3 bonus s 9 bodmi a viac
 • +4 bonus s 16 bodmi a viac
 • +5 bonus s 25 bodmi a viac
 • +6 bonus s 36 bodmi a viac
 • +7 bonus s 49 bodmi a viac
 • +8 bonus s 64 bodmi a viac
 • +9 bonus s 81 bodmi a viac
 • +10 bonus s 100 bodmi a viac
 • +11 bonus s 121 bodmi a viac
 • +12 bonus s 144 bodmi a viac
 • +13 bonus s 169 bodmi a viac
 • +14 bonus s 196 bodmi a viac
 • +15 bonus s 225 bodmi a viac
 • +16 bonus s 256 bodmi a viac
 • ...


Vytrvalosť/skrývanie

 • +1 bonus s 1 bodom a viac
 • +2 bonus s 4 bodmi a viac
 • +3 bonus s 7 bodmi a viac
 • +4 bonus s 11 bodmi a viac
 • +5 bonus s 15 bodmi a viac
 • +6 bonus s 20 bodmi a viac
 • +7 bonus s 26 bodmi a viac
 • +8 bonus s 32 bodmi a viac
 • +9 bonus s 39 bodmi a viac
 • +10 bonus s 47 bodmi a viac
 • +11 bonus s 55 bodmi a viac
 • +12 bonus s 63 bodmi a viac
 • +13 bonus s 72 bodmi a viac
 • +14 bonus s 82 bodmi a viac
 • +15 bonus s 92 bodmi a viac
 • +16 bonus s 102 bodmi a viac
 • +17 bonus s 113 bodmi a viac
 • +18 bonus s 124 bodmi a viac
 • +19 bonus s 136 bodmi a viac
 • +20 bonus s 148 bodmi a viac
 • +21 bonus s 160 bodmi a viac
 • +22 bonus s 173 bodmi a viac
 • +23 bonus s 186 bodmi a viac
 • +24 bonus s 200 bodmi a viac
 • +25 bonus s 214 bodmi a viac
 • ...

Vzorec na bonus

Vodcovstvo0.5 + Schopnosť 20.4 + Schopnosť 30.6 + Útočný bonus sektoru alebo Obranný bonus sektoru + Špeciálny bonus + Základný bonus

Pričom:

 • Schopnosť 2 je Mierenie alebo Uhýbanie
 • Schopnosť 3 je Vytrvalosť alaebo skrývanie
 • Útočný bonus sektoru je bonus mierenia, zaobstaraný štruktúrou (ak je)
 • Obranný sektor bonusu je bonus uhýbania, zaobstaraný štruktúrou (ak je)
 • Špeciálny bonusy sú ďalšie bonusy zaobstarané štruktúrou (ako napr. charakterové veže, bonusy zo súprav, alebo jednotlivých predmetov)
 • Základný bonus je 25 mierenie a 10 uhýbanie

Vzorce pre triedy postáv

Vojak
[ Vodcovstvo * (0.25x + 1) ]0.5 + Schopnosť 20.4 + Schopnosť 30.6 + Útočný bonus sektoru alebo Obranný bonus sektoru + Špeciálny bonus + Základný bonus


Pričom:

 • Platí všetko z normálneho vzorca
 • x je číslo susedných vojakov (vrátane teba) bez prémia
 • 2x je počet susedných vojakov s prémiom

Pracovník
( Vodcovstvo0.5 + Schopnosť 20.4 + Schopnosť 3 0.6 + Útočný bonus sektoru alebo Obranný bonus ) * 1.3y + Špeciálny bonus + Základný bonus

Pričom:

 • Platí všetko z normálneho vzorca
 • y je 1 bez prémia alebo 2 s prémiom

Ostatný
Ostatné charakterové triedy nemajú efekt na vzorec mierenia / uhýbania priamo. Bonus dobrodruha poskytuje 25% (s prémiom pre postavu 50%) šancu, že po 2 zásahoch bude "neviditeľný" do konca kola. Duelantov bonus nemá žiadny efekt na vzorec.

Vzdialenosť

Čím bližšie si k postave na ktorú strieľaš, tým väčšia je šanca na úspešný zásah. Vzdialenosť sa vypočítava podľa polí, sektory nemajú žiaden vplyv. Vzdialenosť nemá vplyv na veľkosť poškodenia.

 • -1 postih od vzdialenosti 1 pola
 • -2 postih od vzdialenosti 2 polí
 • -4 postih od vzdialenosti 3 polí
 • -5 postih od vzdialenosti 4 polí
 • -7 postih od vzdialenosti 5 polí
 • -9 postih od vzdialenosti 6 polí
 • -10 postih od vzdialenosti 7 polí
 • -12 postih od vzdialenosti 8 polí
 • -14 postih od vzdialenosti 9 polí
 • -16 postih od vzdialenosti 10 polí
 • -18 postih od vzdialenosti 11 polí
 • -19 postih od vzdialenosti 12 polí
 • -20 postih od vzdialenosti 13 polí
 • -22 postih od vzdialenosti 14 polí
 • -24 postih od vzdialenosti 15 polí

Poradie udalostí

Presne definované poradie pohybu hráčov na boji o pevnosť podľa najnovších údajov:


Základná postupnosť pohybu:

1) obrana najprv strieľa a následne sa hýbe

2) útok najprv strieľa a následne sa hýbe

Prednosť pohybu podľa miest:

  1. ) obranca mesta vlastniaceho pevnosť najprv strieľa a následne sa hýbe
  2. ) obranca, ktorý je člen aliancie, najprv strieľa a následne sa hýbe
  3. ) všetci ostatní obrancovia najprv strieľajú a následne sa hýbu
  4. ) útočník z mesta, ktoré vyvolalo útok, najprv strieľa a následne sa hýbe
  5. ) všetci ostatní útočníci najprv strieľajú a následne sa hýbu

Prednosť pohybu podľa hodností:

  1. ) Servicegrade general.pngGenerál
  2. ) Servicegrade captain.pngKapitán
  3. ) Servicegrade private.pngSlobodník
  4. ) Servicegrade recruit.pngNováčik
  5. ) Servicegrade reservist.pngZáložník
  6. ) Servicegrade traitor.pngZradca

Prednosť pohybu podľa počtu bodov schopností:

  1. ) Kto má vyššie vodcovstvo ten skôr strieľa a hýbe sa
  2. ) Ako je zhoda vodcovstva tak sa ďalej porovnáva kto má vyššiu vytrvalosť v útoku a skrývanie v obrane.

Zhrnutie:

Základné definovanie pohyblivosti je jasné, najprv obranca vystrelí a potom sa pohne a potom útočník vystrelí a následne sa pohne.

Ak sa ďalej musí rozhodnúť, kto má prednosť, tak sa zhodnotí, kto v rámci boja pochádza z akého mesta. A aj teraz samozrejme často dochádza k zhode, preto sa ďalej posudzuje hodnosť, akú máš v boji a ešte aj teraz sa často dosahuje zhoda, lebo viacej hráčov je generálov aj kapitánov, ale hlavne slobodníkov. Tak záverečné rozhodnutie padá na schopnosti a to prioritne, kto má vyššie vodcovstvo a ak nebodaj je aj tam zhoda, postúpi sa na porovnávanie v útoku vytrvalosti, v obrane skrývania. Ak aj po tomto všetkom sa dosiahne zhoda, tak rozhoduje náhoda.

Špeciálne sektory

Je niekoľko oblastí, ktoré ti dajú bonusy na streľbu a uhýbanie. Bonusy dáva opevnenie, veže a iné budovy, v závislosti od ich stupňa výstavby. Útočníci a obrancovia dostávajú rovnaké bonusy, ak stoja na rovnakom mieste.

Veže

Veže.png

Veže poskytujú najlepšiu obranu. Každá trieda postavy má svoju vlastnú vežu. Bonus dostanú len tí, ktorí sú vo veži určenej pre ich postavu. Bonus sa odvíja od základného obranného bonusu veže. Hráči, ktorí nie sú vo veži určenej pre ich postavu, získavajú iba základný bonus veže.

Základný bonus veže:
Veža úroveň 1 - x útok x obrana 
Veža úroveň 2 - +21 útok +15 obrana
Veža úroveň 3 - +24 útok +18 obrana
Veža úroveň 4 - +27 útok +20 obrana
Veža úroveň 5 - +28 útok +21 obrana

( "x" zatiaľ nezistený údaj )

Opevnenie

Opevnenie dáva všade rovnaký bonus. V závislosti na stupni výstavby dostane každý hráč:

+x útok, +x obrana na stupni 1
+2 útok, +7 obrana na stupni 2
+2 útok, +7 obrana na stupni 3
+8 útok, +14 obrana na stupni 4
+9 útok, +15 obrana na stupni 5

"x" zatiaľ nezistený údaj

Budovy

Ak stojíš na budove, získavaš bonus +3.

Okruh vlajky

Na poliach hneď vedľa vlajky získava každý hráč postihy. Je potom jednoduchšie ho zasiahnuť a takisto on potom aj horšie strieľa. Strácaš svoje schopnosti skrývania a vytrvalosti a získavaš k nim postih 4 bodov.

Vlajka

Na vlajke má každý hráč ten najväčší postih. Strácaš svoje schopnosti skrývania a vytrvalosti, schopnosť vodcovstvo a získavaš k nim postih 8 bodov.

Výsledok boja o pevnosť

Ak útočníci udržia vlajku 5 kôl, alebo obrancovia udržia pevnosť 55 kôl, boj o pevnosť sa končí.

Následky

Každý hráč si môže v tabuľke pozrieť, čo sa v boji udialo, kto spôsobil najväčšie škody, alebo kto koho priviedol do bezvedomia. Každý hráč taktiež dostane aj oznámenie s týmito informáciami.

Ak upadneš do bezvedomia počas boja o pevnosť, premiestniš sa do vášho hotela na odpočinok.

 • stratíš peniaze
 • stratíš svoje body energie
 • v nasledujúcich 48 hodinách môžeš byť vyzvaný na duel.
 • v nasledujúcich 48 hodinách môžeš vyzývať ostatných hráčov na duel

Ak si prežil boj o pevnosť, zostaneš na mieste pevnosti. Tu na teba nemôže nikto zaútočiť.

Odmeny

 • Za účasť v boji o pevnosť získaš skúsenosti. Ich množstvo záleží na tvojej úrovni, škodách, ktoré si spôsobil, času, ktorý si prežil a taktiež či si boj o pevnosť vyhral alebo prehral. Skúsenosti získaš aj keď upadneš do bezvedomia.
 • Peniaze ktoré v boji stratia účastníci čo upadli do bezvedomia sa rozdelia medzi žijúcich víťazov.
 • Za boj získaš aj dlhopisy Union Pacific

Dlhopisy Union Pacific

Množstvo dlhopisov Union Pacific sa vypočíta nasledovne:

 • Špeciálne úspechy ("truhlicové" dlhopisy - 9 za oceľovú truhlicu, 6 za železnú a 3 za drevenú) - max. 9 dlhopisov
 • Výsledky upravené špeciálnym vzorcom - max. 10 dlhopisov
  • Zásahy sú vynásobené 0,1
  • Uhnutie je vynásobené 0,1
  • Poškodenie je vynásobené 0,0005
  • Bezvedomia sú vynásobené 1
 • Počet kôl online vynásobených 0,1 - max. 6 dlhopisov
 • 1 dlhopis za účasť
 • 1 dlhopis za víťazstvo

Najviac teda môžeš získať 27 dlhopisov.

Následky pre pevnosť

Ak boj vyhrá útočiace mesto, získa pevnosť. Predchádzajúci vlastníci pevnosti do nej potom nemajú prístup.