Zo stránky Wiki The-West SK
Prejsť na: navigácia, hľadať
P Obsah truhlice.png
Pevnosti · Boje o pevnosti

Pevnosti

Fulfort.jpg

Mesto po dosiahnutí 24.500 stavebných bodov má možnosť buď vybudovať pevnosť alebo na nejakú dobyť.

Pevnosti sú na minimape označené malou ikonkou. Šedé pevnosti (VPevnosť m Z.png) môžu byť vybudované, červené (VPevnosť m N.png) už patria nejakému mestu, tmavomodré pevnosti (VPevnosť m V.png) patria k tvojmu mestu a svetlomodré (VPevnosť m A.png) patria tvojej aliancii. Na mape je ich veľkosť rozlíšená veľkosťou ikonky.

Pevnosť prináša mestu a jeho členom rôzne výhody:

 • Kasárne ponúkajú miesto na lepší odpočinok než hotel
 • Mesto, ktoré vlastní tú najväčšiu pevnosť v krajine, môže potom krajinu nejako pomenovať
 • Stavebné body v pevnosti sa pripočítavajú k mestským bodom
 • Zábavné boje, v ktorých si môžete urobiť meno, presláviť seba a svoje mesto
 • V boji o pevnosť môžeš získať mnoho dlhopisov a tvoja postava získa aj veľa skúseností

Založenie pevnosti

Výstavba pevnosti.png

Pevnosť môžu postaviť iba mestskí radcovia a zakladatelia. Šedé značky pevnosti (VPevnosť m Z.png) na mape označujú miesta, kde je možné pevnosť vybudovať.

Vybudovanie pevnosti trvá osem hodín. K jej vybudovaniu je potrebný len jeden hráč. Akonáhle je pevnosť vystavaná, môžu ju všetci z mesta navštevovať a pomáhať s jej ďalšou výstavbou. Ak sa viac hráčov pokúsi vybudovať pevnosť na rovnakom mieste, prácu začne ten, ktorý zadal výstavbu skôr.

Musia byť splnené tieto podmienky, aby si mohol vybudovať pevnosť:

 • Musíš byť v meste zakladateľom alebo mestským radcom.
 • Tvoje mesto musí mať dostatok stavebných bodov.
 • V mestskej pokladnici musí byť dostatok peňazí.
 • Aby si mohol začať s výstavbou pevnosti, musíš sa nachádzať na mieste, kde ju chceš vybudovať.
 • Na tomto mieste nesmie byť už vystavaná iná pevnosť, alebo byť práve budovaná.
 • Potrebuješ 80 bodov energie.

Veľkosť pevností

Existujú tri veľkosti pevností: malá pevnosť, stredná pevnosť a veľká pevnosť. V každej krajine je jedna pevnosť každej veľkosti. V závislosti od veľkosti pevnosti sú potom obmedzené maximálne stupne budov, najvyšší počet účastníkov boja a požiadavky na výstavbu. Veľká pevnosť dovoľuje vlastníkovi zvoliť meno krajiny.

Malá pevnosť

SPevnosť s.png

Stredná pevnosť

MPevnosť s.png

Veľká pevnosť

VPevnosť s.png

Potrebné stavebné body 24500 36200 41800
Náklady na útok a vybudovanie $ 1500 $ 5000 $ 10000
Maximálny stupeň veliteľstva 10 10 10
Maximálny stupeň skladu surovín 7 7 7
Maximálny stupeň kasární 2 4 6
Maximálny stupeň veží 3 4 5
Maximálny stupeň opevnenia 3 4 5
Maximálny stupeň brány 3 4 5
Maximálny stupeň obchodníka 1 2 3
Maximálny počet účastníkov boja 42 Obrancov
50 Útočníkov
84 Obrancov
100 Útočníkov
120 Obrancov
140 Útočníkov
Názov krajiny Nie Nie Áno

Veliteľstvo

Veliteľstvo je hlavné centrum pevnosti. Tu sa môžeš dozvedieť všetko o mestách a členoch pevnosti, meniť nastavenia.

Mestá

Zoznam členov v pevnosti je jedna z mála stránok, ktorú môže vidieť každý hráč, aj taký, ktorý nie je členom pevnosti. Všetci členovia pevnosti sú tu zobrazení, podľa ich mesta a úrovne. Kliknutím na mesto môžeš skryť alebo zobraziť zoznam členov. Členovia pevnosti môžu vidieť aktivitu, stupne budov a množstvo peňazí v pevnostnej pokladnici.

Výstavba

Pod výstavbou môže každý hráč pomôcť s rozširovaním budov v pevnosti. Pre výstavbu sú potrebné suroviny, najprv pre odomknutie stupňa a potom aj pre vlastnú výstavbu. Iba zakladatelia a mestskí radcovia môžu odomknúť nové stupne budov, ak na to majú potrebné suroviny. Všetky suroviny sú uložené v sklade surovín, odkiaľ sa dajú použiť.

Zoznam produktov potrebných ku výstavbe:

Suroviny potrebné k odomknutiu Suroviny potrebné k výstavbe
Hlavná budova
Sbedna s nářadím.pngSpila.pngSmapa.png
Sdřevo.png(x2) Skamení.png(x1)
Kasárne
link=‎Sbavlna.pngSkladivo.png
Sdřevo.png(x3) Sželezné tyče.png(x1)
Opevnenie
link=‎Sdřevo.pnglink=‎
Sdřevo.png(x3) SOstnatý drát.png(x1)
Vlajka
Svlajka konfederace.pngSvlajka unie.pngSlaso.png
Sdřevo.png(x2) Slaso.png(x1)
Sklad surovín
nič
nič
Brána
link=‎SVelké kladivo.pngSHoblík.png
Sželezné tyče.png(x2) link=‎(x2) Sdřevo.png(x1)
Veža dobrodruhov
Slodní zvon.pngSVlaječka.pngSPoštovní roh.png
Sželezné tyče.png(x2) link=‎(x1) Sdřevo.png(x2)
Veža duelantov
Slodní zvon.pngSVlaječka.pngSPatrony.png
Sželezné tyče.png(x2) link=‎(x1) Sdřevo.png(x2)
Veža pracovníkov
Slodní zvon.pngSVlaječka.pngSropa.png
Sželezné tyče.png(x2) link=‎(x1) Sdřevo.png(x2)
Veža vojakov
Slodní zvon.pngSVlaječka.pngSWhiskey.png
Sželezné tyče.png(x2) SOstnatý drát.png(x1) Sdřevo.png(x2)

Pozvánky

Pevnosť môže byť vylepšovaná a bránená aj viac ako jedným mestom. Mesto, ktoré pevnosť stavia alebo ju dobilo, ju aj vlastní. Vodcovia toho mesta môžu pozývať iné mestá alebo ich prepúšťať z pevnosti. Ak iné mesto dostalo pozvánku, táto môže byť prijatá alebo odmietnutá len vodcami v tom meste.

Nastavenia

V tomto okne môžu správcovia pevnosti premenovať pevnosť a taktiež zmeniť aj text v jej profile. Môžu tu tiež vyvolať manévre.

Kasárne

V kasárňach si môžeš odpočinúť ak si členom pevnosti, no aj vtedy, keď je členom nejaké mesto z tvojej aliancie. Odpočinok je tu vždy zadarmo. Oddýchneš si už po šiestych hodinách spánku.

Kasárne.png
Stupeň Trvanie Body energie Zdravie
1 6 hodín 75 80%
2 6 hodín 80 85%
3 6 hodín 85 90%
4 6 hodín 90 95%
5 6 hodín 95 100%
6 6 hodín 100 100%

Sklad

Výstavba je iná ako v meste, pre rozširovanie budov v pevnosti sú potrebné produkty. Všetky produkty sú uchovávané v sklade, dokým nebudú použité pri výstavbe. S každou novým rozšírením skladu, pribudne 6 nových priečinkov pre uskladnenie produktov. Každý člen pevnosti môže ukladať produkty do skladu, až kým nebude plný. Nie je možné ich zo skladu vziať späť. Vodcovia mesta ich môžu iba zničiť, ak to budú potrebovať.

Mimo ukladania produktov je taktiež možné vkladať aj peniaze do skladu surovín, ktoré sú potom tiež použité pre rozširovanie budov. Nie je možné ale vyberať peniaze alebo ich presúvať do mestskej pokladnice.

Sklad surovín má 7 stavebných stupňov.

Boje o pevnosti

Hlavný článok o bojoch o pevnosti je tu. Vyvolanie boja.png