Z Wiki The-West SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
P Obsah truhlice.png
Práca · Zoznam prác
Male job.gif

Práca je jedna z možností ako získavať skúsenosti, zarábať si doláre. Pri prácach získavaš produkty, ktoré sú potrebné na plnenie úloh či pri výrobe predmetov v remeslách. S trochou šťastia môžeš nájsť aj nejaký predmet. Každá práca prináša iný príjem peňazí, iný zisk skúseností, rôznu hodnotu šťastia a má aj rôzne iné výhody.


Práce sú na mape zoradené do skupín podľa charakteru prác. Napríklad, na jednom mieste môžeš kopať hroby, vykrádať hroby, hľadať ropu či hľadať poklad.


Práca úvod.png

Ako pracovať?

Workicon.png
Greyedwork.png

Vo všetkých častiach mapy môžeš nájsť veľa prác, ktoré sa od seba líšia. Práca je zobrazená ako ikona, ktorá vstupuje do pozadia hry.

Ponuky prác sú zobrazené na mape v železnom krúžku. Práce, ktoré ešte nemôžeš vykonávať, sú zobrazené cez priehľadný symbol. Každú prácu môžeš vykonávať na mnoho rôznych miestach na mape. Nezáleží na tom, na ktorom mieste pracuješ, plat a ostatné hodnoty sú všade pre ten typ práce rovnaké (s výnimkou istých prác, viac nižšie v sekcii rámy).

Nová práca 1.png

Pre začiatok práce, musíš kliknúť na symbol skupiny prác. Otvorí sa ti náhľad prác, z ktorých si môžeš vybrať. Ak chceš prácu nájsť rýchlejšie vyhľadaj ju na minimape. Bude označená zeleným kladivkom Minimapa práca.png. Po vyhľadaní požadovanej práce klikni na modrú bodku na minimape a následne na ikonku práce, ktorú chceš vykonať.

Nová práca 3.png

Ak chceš začať s prácou, musíš mať najmenej 0 pracovných bodov, alebo dosiahnuť potrebnú úroveň pre prácu. Každá práca má svoje riziká a môžeš sa pri nej zraniť. Výkon práce je vyčerpávajúci. Pri každom zadanom pracovnom príkaze stratíš určitý počet bodov energie. Tento počet závisí od danej práce. Každá práca je inak náročná či na energiu, či na čas. Práce trvajú v rozmedzí 15tich sekúnd až po 1 hodiny. Pre začatie práce klikni na tlačidlo Štart.

Nová práca 5.png

Cesta tam a začiatok práce sú vykonané automaticky. V jednom čase môžeš vykonávať iba jednu prácu, no v zozname činností môžeš mať zadané až 4 položky. Keď dokončíš prvú prácu v zozname automaticky začneš pracovať ďalšiu. Akonáhle budeš s prácou hotový, dostaneš oznámenie o výplate a získaných skúsenostiach. Ak máš šťastie, môžeš behom práce nájsť nejaký predmet či produkt.

Tip:
Paautomation.png
S prémiom Automatizácia môžeš zadať do zoznamu prác až 9 položiek namiesto 4.

Okno práce

V okne práce si môžeš pozrieť informácie o práci. Okrem krátkeho popisu tu môžeš nájsť aj schopnosti potrebné na sprístupnenie, počet skúseností a dolárov, ktoré dostaneš, hodnotu predmetov, ktoré môžeš nájsť, šancu na nájdenie, riziko a Tvoju motiváciu k práci. Budeš tiež vidieť produkt, prípadne produkty, ktorý môžeš získať a taktiež šancu na jeho nájdenie (vyjadrenú v %).

Ukazovatel prace.png


Prachy.pngPlat

Cele prachy.png

Toto číslo udáva, koľko peňazí dostaneš za prácu.

Xp.pngSkúsenosť

Celeskusenosti.png

Toto číslo určuje, koľko dostaneš skúseností za danú prácu. Viac informácii o skúsenostiach nájdeš tu.

Nalezna.pngŠťastie

Cele stastie.png

Toto číslo udáva hodnotu predmetu, ktorý môžeš pri práci s trochou šťastia nájsť.

!.pngNebezpečenstvo

Nebezpečie.png

Hodnota od 1% do 100% zobrazuje šancu na zranenie. Táto hodnota je pevne určená pre každú prácu. Farebné označenie zobrazuje výšku zranenia. Čím viac kruhov je vyfarbených na zeleno tým je väčšia šanca na zranenie a väčšie zranenie.keď sa kurzorom myši postavíš na ikonu nebezpečenstva tak ti to vypíše presné nebezpečenstvo.

Zranenie je vždy isté percento z tvojho maximálneho zdravia, nie je to pevná hodnota.


Upozornenie: Ak pri práci obdržíš zranenie, pri ktorom stratíš všetky životy, upadneš do bezvedomia. Vtedy za prácu nezískaš žiadne skúsenosti, peniaze, dlhopisy, predmety ani produkty, 48 hodín nemôžeš nikoho duelovať a ani nikým byť duelovaný.

Energia.pngEnergia

Energia 12.png

Toto číslo udáva, koľko bodov energie spotrebuješ pri vykonávaní danej práca. Je zobrazené v okne práce alebo môžeš navštíviť náš Zoznam prác.

Tip: Viac informácii o energii nájdeš tu.

Práca Čas.pngČas

Čas1h.png

Toto číslo udáva ako dlho budeš danú prácu vykonávať. Najkratšie práce trvajú 15 sekúnd, najdlhšie 1 hodiny. Tento údaj je zobrazený v okne práce alebo môžete navštíviť náš Zoznam prác.

Zrušenie práce

Zoznam činností

Vždy je možné zrušiť prácu, ktorú práve vykonávaš alebo ktorá ešte len čaká v zozname, kedy ju začneš vykonávať. Len klikni na X v pravom dolnom panely, kde máš zobrazené aktuálne zadané príkazy. Ak prerušíš prácu skôr ako prídeš na miesto, vrátiš sa automaticky na miesto, z ktorého si prišiel. Ak zrušíš prácu, postava začne automaticky vykonávať ďalší príkaz, ktorý si zvolil.

Modifikátory práce

Modifikátory práce dokážu ovplyvniť niektoré z vyššie uvedených hodnôt.

Tabuľka modifikátorov, ktorú hodnotu ovplyvňujú.

Plat
Skúsenosť
Šťastie
Riziko
Zranenie
Produkt
Motivácia
Pozitívne.png
Pozitívne.png
Pozitívne.png
Negatívne.png
Negatívne.png
Negatívne.png
Pracovné body
Pozitívne.png
Negatívne.png
Pozitívne.png
Pozitívne.png
Pozitívne.png
Negatívne.png
Rámy
Pozitívne.png
Pozitívne.png
Negatívne.png
Negatívne.png
Negatívne.png
Pozitívne.png
Prémium Vyšší príjem
Pozitívne.png
Negatívne.png
Pozitívne.png
Negatívne.png
Negatívne.png
Negatívne.png


Bleskmotivacia.pngMotivácia

Motivacia.png

Motivácia je hodnota od 0% do 100%. Číslo udáva ako si práve teraz motivovaný pre túto prácu. Na začiatku máš motiváciu 100%. Po každom vykonaní práce sa znižuje o 12% pri 1 hodinovej práci, o 2% po 15tich sekundách, o 4% pri 10 minútach. Každý deň o polnoci sa motivácia zvyšuje na 100% . Ak je motivácia nižšia ako 100%, tvoja postava zarába menej peňazí, získava menej skúseností a je menšia šanca na získanie predmetu. Napr. s motiváciou 80% získaš len 80% platu a 80% skúseností, miesto pôvodných 100%.

Tip: Motiváciu je možné zvýšiť spotrebovaním produktov, ktoré môžeš vyrobiť pri remesle, kúpiť v obchode Union Pacific alebo získať rôznymi inými spôsobmi.

Práca pracovné body.pngPracovné body

Pracovné body Ti ukazujú, ako si dobrý vo vykonávaní danej práce. Potrebuješ mať najmenej 0 pracovných bodov, alebo dosiahnuť potrebný level na prácu. Čím viacej vložíš do práce pracovných bodov, tým potom môžeš mať za ňu aj vyšší plat, hodnotnejšie predmety a taktiež sa znižuje riziko, že sa pri práci nejako zraníš. Počet pracovných bodov nemá žiadny vplyv na počet získaných skúseností.

Na každú prácu a jej vykonávanie potrebuješ mať 5 schopností. Body, ktoré máš v týchto 5 schopnostiach sa zrátajú a potom zobrazia v rozdieli, odpočítané od obtiažnosti. Tak potom zistíš, či danú prácu môžeš vykonávať. Ostatné schopnosti, ktoré tam nie sú uvedené, nemajú na prácu žiadny vplyv. Suma pracovných bodov sa teda odpočíta od obtiažnosti práce a tak vyjde výsledok.

Tip: Počet pracovných bodov môžeš navýšiť aj produktami, ktoré môžeš vyrobiť pri remesle alebo kúpiť v obchode Union Pacific.
Príklad

Points 1.png

Práca vyžaduje Húževnatosť, Vytrvalosť, Vodcovstvo a 2x Znalosť zvierat. Napríklad máš Húževnatosť na stupni 3 a Vytrvalosť na stupni 2. To znamená, že máš:

  • 3 Húževnatosť
  • +2 Vytrvalosť
  • +0 Vodcovstvo
  • +0 Znalosť zvierat
  • +0 Znalosť zvierat
  • ------------
  • 5 Bodov schopností

Obtiažnosť tejto práce je 12. To znamená, že máš teraz 5-12=-7 pracovných bodov. Preto túto prácu nemôžeš momentálne vykonávať.

Systém krompáčov
Krompače.png

Môžete vidieť 5 ikoniek krompáča. Tieto ikonky zobrazujú, ako ste dobrí v danej práci. Idú od 1 bronzovej ikonky až po 5 zlatých. Keď bude plných všetkých 5 bronzových ikoniek, prejdete na 1 striebornú. Čím viac do práce vložíte pracovných bodov, tým lepšie sa vám bude práca vykonávať. Ukazovateľ tam nie je na porovnávanie rozdielnych prác, ale ukazuje, ako ste dobrí pri tej konkrétnej práci. Ukazovateľ hneď pod ním ukazuje, koľko pracovných bodov potrebujete na ďalšiu úroveň krompáča.

Rámy

Práca strieborný rám.png

Každý deň dostanú niektoré práce strieborné rámy. 24 hodín budeš z tejto práce získavať bonus 50% k získaným skúsenostiam a peniazom. Okrem toho zvyšujú aj šancu na nájdenie produktu o 50%.


Práca zlatý rám.png

Zlaté rámy dávajú bonus 100% k získaným skúsenostiam, peniazom a o 100% zvyšujú šancu na nájdenie produktu. Tieto práce sa nemenia 1x denne, ale menia sa vždy po istom počte odpracovaní na danom mieste. Do počtu sa počítajú odpracovania všetkých hráčov daného sveta.