Čierne pracovné topánky

Zo stránky Wiki The-West SK
Jump to navigation

Čierne pracovné topánky

Topánky
Čierne pracovné topánky.png
Úroveň 13

Bonus predmetu:

  • Zručnosť.png +1 Zručnosť
  • Nástraha pascí.png +10 Nástraha pascí
  • Taktika.png +7 Taktika

Cena predmetu:

  • Nákupná cena.png Nákupná cena: $1200
  • Predajná cena.png Predajná cena: $600
Vydražiteľné na trhu Úloha splnená.png
Predajné Úloha splnená.png


Farmárska súprava.png
Farmárska súprava