Z Wiki The-West SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Dominancia logo.png

Dominancia

V dominancii musia hráči obsadiť 3 strategické body: Banku, Salón, Veterný mlyn a udržať ich tak dlho ako vedia. Za každú budovu, ktorú má pod kontrolou váš tím, dostanete na konci kola 1 bod. Tím, ktorí prvý získa 35 bodov, vyhráva hru, resp. ak vyprší počet kôl a nie je dosiahnutý dostatočný počet bodov, vyhráva tím, ktorý vedie hru. Skóre a kontrolu budov vidíte na hornej lište.

Dominancia Lišta.png

Získavanie budov

Všetky budovy sú na začiatku neutrálne. Aby ste získali budovu pod vašu kontrolu, musíte sa postaviť do políčok okolo nej. Čím viac spoluhráčov je v tejto oblasti, tým rýchlejšie danú budovu získate pre seba. Keď raz získate budovu, nie je potrebné pri nej zostávať; stratiť budovu môžete, ak sa do okolia budovy dostane súper.

Aktuálny stav kontroly nad budovami je zobrazený na hornej lište. Farba pozadia vnútorného kruhu zobrazuje farbu tímu, ktorý práve obsadil budovu. Ak je budova v procese obsadzovania vonkajší kruh ukazuje úroveň kontroly nad daným územím Medzi neutrálnou úrovňou (±0) a obsadenou (±3) sú 2 medzi-úrovne, odlíšené veľkosťou vnútorného kruhu, teda buď tvorí jednu tretinu, alebo dve tretiny vonkajšieho kruhu. Každý hráč v oblasti ovplyvňuje úroveň preberania o 1 bod. Teda ak sú v sektore pri budove dvaja hráči rovnakého gangu (+2 k obsadeniu) a 1 hráč zo súperovho gangu (+1 k obsadeniu), získate pre dané územie 1 bod k obsadeniu. Získať bod ku skóre je možné až keď máte absolútnu dominanciu nad budovou, teda pole okolo budovy sa zmení na farbu vášho tímu. Ak chcete prebrať budovu, ktorú má obsadenú súper, musíte ju najprv dostať do neutrálnej úrovne a potom do svojej, čo zaberie niekoľko ťahov, ak je v sektore hráč.

Ropný vrt je obsadený z 1/3
Ropný vrt je obsadený z 2/3
Ropný vrt je obsadený

Oživenie

MPI Oživenie.png

Ak v hernom režime Dominancia zomriete, po 3 kolách sa znovu narodíte v začiatočnej oblasti. Avšak počas tohto času bude váš tím znevýhodnený o 1 hráča.

Dosiahnutie víťazstva

Tím, ktorý prvý získa 35 bodov v režime dominancia, vyhráva. Ak oba tímy získajú súčasne 35 bodov, alebo žiaden tím nedosiahne tento počet, o víťazovi sa rozhodne podľa nasledujúcich bodov:

  • Tím s vyšším počtom bodov dominancie vyhráva
  • Tím, ktorý zabil viac protivníkov vyhráva
  • Tím, ktorí spôsobil viac poškodenia vyhráva

Herná mapa

Útok na Tombstone

Dominancia Počet hráčov.png 6 - 10 hráčov
Dominancia Počet tímov.png 2 tímy
Dominancia Počet kôl.png 35 kôl
Dominancia Salón.png
Dominancia Banka.png
Dominancia Ropný vrt.png
Celý náhľad hernej mapy Útok na Tombstone