Z Wiki The-West SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Schopnosti

Schopnostimenu.png

Schopnosti sú kľúčom tejto hry. Tvoje dobrodružstvo sa bude líšiť v závislosti od ich rozloženia. Schopnosti môžme získať za dosiahnutie novej úrovne alebo ako odmenu z úlohy.

Tip: Za dosiahnutie každej novej úrovne získaš 1 bod vlastnosti a 3 body schopností.
Schopnosti menu.png
Skills2.png

Číslo v krúžku ti ukazuje koľko bodov vlastností ešte môžeš nasadiť.
Číslo vo štvorci zase zobrazuje počet voľných bodov tvojich schopností.


Rozdelenie vlastností a schopností

Na rozdelenie bodov vlastností a schopností musíš kliknúť na danú vlastnosť alebo schopnosť, ktorú chceš vylepšiť. Úroveň sa zvýši o jeden stupeň, za kliknutie. Na dokončenie výberu musíš kliknúť na "Potvrdiť". Môžeš to aj zrušiť, ak si sa pomýlil. Ale ak už bude rozdelenie bodov potvrdené, nemôžeš ich vrátiť späť (Iba ak budeš mať šamanské menu, avšak to stojí peniaze).

Skills3.png

Ak bol stupeň vlastnosti alebo schopnosti zvýšený pomocou predmetu, je potom znázornený zelenou farbou.

Vlastnosti

Vďaka vlastnostiam si môžeš vybrať na čo budeš zameraný. Môžeš sa rozhodnúť, či chceš byť silák, charizmatický falošný hráč alebo prešibaný duelant. Vlastnosti sú 4: Sila, Pohyblivosť, Zručnosť a Charizma. Keď navýšiš jednu vlastnosť, automaticky vylepšíš aj schopnosti, ktoré sú k nej priradené. Sú označené rovnakou farbou. Vlastnosť je vždy zaznačená v kruhu.

Sila.png

Sila

Sila ukazuje tvoje zdravie a silu svalov. Táto vlastnosť má výhody ak chceš vykonávať ťažké práce, alebo keď chceš vydržať dlhšie v škaredom počasí. Sila a jej príslušné schopnosti sú označené červenou farbou.

Pohyblivosť.png

Pohyblivosť

Pohyblivosť ukazuje tvoju kontrolu nad celým telom. Ak zlepšuješ pohyblivosť, zvýšiš tým aj zmysel pre rovnováhu, uhýbanie a reflexy. Pohyblivosť a jej príslušné schopnosti sú označené zelenou farbou.

Zručnosť.png

Zručnosť

Zručnosť ukazuje tvoju prácu s rukami a prstami. Dáva výhody v precíznych prácach a streľbe, mierení. Zručnosť a jej príslušné schopnosti sú označené modrou farbou.

Charizma.png

Charizma

Charizma určuje silu tvojej osobnosti a tvoj vzhľad. S lepšou charizmou môžeš ľahšie presvedčiť ostatných ľudí či zvieratá pre svoje zámery. Charizma a na nej závislé schopnosti sú označené žltou farbou.

Zoznam schopností

Existuje 20 rozličných schopností. Každá schopnosť patrí pod nejakú vlastnosť. Zvýšením jedného stupňa nejakej vlastnosti sa navýši automaticky aj 5 rovnako farebných, nadväzujúcich schopností.

Aby si mohol pracovať v tých lepších prácach, potrebuješ vyššie stupne schopností. Schopnosti ako Zdravie, Uhýbanie, Mierenie, Streľba, Opravovanie, Vodcovstvo a Zaobchádzanie so zvieratami dávajú ďalšie výhody.

Sila - Schopnosti

Stavanie.png Stavanie je dôležité, keď je nutné niečo postaviť, alebo vytvoriť. Stavba budov v meste je jednoduchšia, ak máš vyšší stupeň v schopnosti "Stavanie".
Sila úderu.png Sila úderu je skutočná sila svalov tvojej postavy. Je dôležitá, keď je niečo potrebné rozbiť alebo presunúť. Sila úderu zvyšuje poškodenie, ktoré spôsobíš v dueli, pomocou ručnej zbrane.
Húževnatosť.png Vyšší stupeň húževnatosti dokáže spraviť prácu vykonávanú v zlom počasí, omnoho jednoduchšiu. V dueli schopnosť húževnatosť znižuje poškodenie, ktoré dostaneš pri útoku ručnými zbraňami.
Vytrvalosť.png Vytrvalosť je tvoja kondícia a sila vydržať pracovať.
Body zdravia.png Body zdravia sú tvojim ukazovateľom života. Po pridaní bodu do tejto schopnosti, získa tvoja postava 10 ďalších bodov zdravia.

Pohyblivosť - Schopnosti

Jazda na koni.png Jazda na koni ukazuje, ako dobre ovládaš jazdu v sedle. Hodnota jazdy na koni ovplyvňuje aj tvoju rýchlosť na mape, ak nejaké jazdecké zviera používaš.
Reflexy.png Reflexy ukazujú ako rýchlo dokážeš reagovať. V dueli, schopnosť reflexov znižuje poškodenie, ktoré dostaneš pri útoku strelnými zbraňami.
Uhýbanie.png Uhýbanie je veľmi dôležité pri dueloch. S každým stupňom sa znižuje šanca, že ťa protivník môže zasiahnuť.
Skrývanie.png Skrývanie ti pomáha uniknúť od pozornosti ľudí a zvierat.
Plávanie.png Plávanie je veľmi užitočné, ak spadneš do rieky, alebo jazera.

Zručnosť - Schopnosti

Presnosť.png Presnosť sa používa iba v dueloch. Čím vyššiu máš schopnosť mieriť, tým viac sa zdvihne šanca, že zasiahneš svoj cieľ.
Strieľanie.png Strieľanie určuje, ako si dobrý v používaní strelných zbraní. Schopnosť streľby zvyšuje poškodenie, ktoré spôsobíš so strelnými zbraňami.
Nástraha pascí.png Nástraha pascí je dôležitá pri kladení pascí na zvieratá alebo pri prepadávaní ľudí.
Zručnosť v prstoch.png Schopnosť zručnosť v prstoch je dôležitá pre prácu s rukami, ku ktorej je potrebná koncentrácia a sústredenie.
Opravovanie.png Opravovanie sa používa na opravu zničených vecí. Táto schopnosť je dôležitá aj pre výstavbu budov v meste.

Charizma - Schopnosti

Vodcovstvo.png Vodcovstvo je dôležité, ak musíš dávať príkazy iným ľudom. Je taktiež dôležité pri stavbe budov v meste.
Taktika.png Taktika ti pomáha vymyslieť a uskutočniť strategický plán. Pri dueli znižuje šancu, že ťa vyzývateľ zasiahne.
Obchodovanie.png Obchodovanie ti pomôže vyjednať lepšie ceny. Bohužiaľ, ceny obchodníkov v mestách sú určené a nemôžu byť zmenené.
Znalosť zvierat.png Zaobchádzanie so zvieratami ti pomáha lepšie porozumieť zvieratám a starať sa o ne.
Vystupovanie.png Vystupovanie je to, ako ťa vidia ostatní ľudia. Vyšší stupeň ťa robí viacej dôveryhodným alebo s ním môžeš aj ostatných ľudí ľahšie ovplyvniť. Ak niekoho vyzveš na duel, tvoj vzhľad môže tvojho protivníka zastrašiť a znižuje tak šancu, že ťa zasiahne.

Šaman

Saman.png

Šaman ti ponúka možnosť stiahnuť späť už tvoje nasadené body v schopnostiach a vlastnostiach. Potom môžeš zase body použiť na tie schopnosti alebo vlastnosti, ktoré si vyberieš.

Prístupné iba po splnení série úloh, ktoré môžeš prijať po dosiahnutí úrovne 14. Keď tieto úlohy dokončíš, získaš trvalý prístup k šamanovi. K šamanovi sa potom dostaneš tak, ak klikneš na veľký symbol schopností v menu "Schopnosti" a záložku "Šaman".

Šamanské menu vyzerá podobne ako menu s vlastnosťami a schopnosťami. Sú tam stupne schopností a vlastností, spolu s prehľadom bonusov. Tie bonusy si môžeš aj vypnúť z toho prehľadu. Kliknutím na znamienko "-" pri schopnosti alebo vlastnosti znížiš jej stupeň a tie body potom budeš môcť opäť použiť na niečo iné. Všetky zmeny musíš potvrdiť.

Každá zmena schopností a vlastností stojí niekoľko dolárov. Čím viac zmien urobíš, tým viac ťa to bude stáť dolárov. Náklady na zmenu časom pomaly klesajú. Je dobré nemeniť všetky body v jeden čas.

Základné ceny sú:

  • 250$ za vlastnosť
  • 50$ za schopnosť


Túto cenu si môžete znížiť na základnú sumu kliknutím na obrázok šamana. Táto možnosť stojí 18 nuggetov.

Nie je možné znížiť schopnosti ak ich body pramenia z bodov vlastností. Tiež sa nedajú znížiť tie body, ktoré si získal z úloh alebo predmetov. Ak robíš nejaké zmeny, tvoja postava nesmie v tú dobu pracovať.

Tip: Pokiaľ chcete použiť Šamana, nesmiete vykonávať žiadnu činnosť (modlenie, spánok, prácu, duel, atď...)