Zber fazule

Zo stránky Wiki The-West SK
Jump to navigation

Zber fazule

Zber fazule

Požadovaná úroveň: 7 | Obtiažnosť: 22

Na tomto poli môžeš zbierať struky fazule.


Čas práce

Skúsenosti

Peniaze

Šťastie2

Struky fazule

15 sekúnd
4
$10
$43 - $129
1%
10 minút
6
$11
$43 - $129
26%
1 hodina
15
$16
$43 - $129
156%


Schopnosti potrebné na prácu:

Vytrvalosť Zručnosť v prstoch Vodcovstvo Taktika Znalosť zvierat


Všetky hodnoty sú rátané na jeden pracovný bod. Skúsenosti, plat a šťastie pridaním pracovných bodov rastú.


Zoznam prác.png
Úlohy.png