Zoznam úloh

Zo stránky Wiki The-West SK
Jump to navigation
P Obsah truhlice.png
Úlohy · Zoznam úloh

Úlohy sú neaktuálne! Ak ich chcete pomôcť aktualizovať a dopĺňať, obráťte sa prosím na hernú podporu.


P Zoznam úloh.png
Hlavný príbeh
(klik)
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 32
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 20
Počet úloh: 28
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 30
Počet úloh: 31
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 40
Počet úloh: 30
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 50
Počet úloh: 30
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 60
Počet úloh: 25
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 70
Počet úloh: 25
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 80
Počet úloh: 25
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 90
Počet úloh: 41
P Zoznam úloh.png
Úroveň 1 až 8
(klik)
Ú Kočovný cirkus.png
Potrebná úroveň: 1
Počet úloh: 1
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 2
Počet úloh: 9
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 3
Počet úloh: 4
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 3
Počet úloh: 6
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 4
Počet úloh: 4
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 5
Počet úloh: 4
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 5
Počet úloh: 7
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 5
Počet úloh: 14
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 5
Počet úloh: 5
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 5
Počet úloh: 14
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 5
Počet úloh: 1
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 8
Počet úloh: 15
P Zoznam úloh.png
Úroveň 9 až 11
(klik)
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 6
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 2+
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 2
Opakovateľnosť.png
Ú Drama Queens.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 39
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 17
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 7
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 6
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 5
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 4
Časové obmedzenie.png
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 6
Časové obmedzenie.png
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 7
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 5
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 12
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 14
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 11
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 1
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 8
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 21
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 11
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 10
Počet úloh: 5
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 11
Počet úloh: 4
P Zoznam úloh.png
Úroveň 12 až 21
(klik)
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 12
Počet úloh: 7
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 12
Počet úloh: 9
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 12
Počet úloh: 13
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 14
Počet úloh: 6
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 14
Počet úloh: 2
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 7
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 5
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 2
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 2
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 12
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 7
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 3
Časové obmedzenie.png
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 3
Časové obmedzenie.png
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 4
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 14
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 10
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 18
Počet úloh: 3
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 20
Počet úloh: 4
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 20
Počet úloh: 4
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 20
Počet úloh: 10
Ú Pokročilé remeslo.png
Potrebná úroveň: 20
Počet úloh: 6
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 20
Počet úloh: 21
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 20
Počet úloh: 4
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 21
Počet úloh: 6
P Zoznam úloh.png
Úroveň 22 až 41
(klik)
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 25
Počet úloh: 6
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 25
Počet úloh: 7
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 27
Počet úloh: 14
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 30
Počet úloh: 4
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 30
Počet úloh: 5
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 30
Počet úloh: 7
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 30
Počet úloh: 3
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 30
Počet úloh: 8
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 31
Počet úloh: 4
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 31
Počet úloh: 4
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 35
Počet úloh: 11
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 38
Počet úloh: 5
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 40
Počet úloh: 4
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 40
Počet úloh: 6
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 40
Počet úloh: 6
P Zoznam úloh.png
Úroveň 42 až 61
(klik)
Ú Mesto duchov.png
Potrebná úroveň: 45
Počet úloh: 16
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 45
Počet úloh: 3
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 46
Počet úloh: 4
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 47
Počet úloh: 6
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 50
Počet úloh: 15
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 50
Počet úloh: 14
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 50
Počet úloh: 15
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 50
Počet úloh: 7
Časové obmedzenie.png
Opakovateľnosť.png
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 52
Počet úloh: 7
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 55
Počet úloh: 6
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 55
Počet úloh: 2
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 55
Počet úloh: 13
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 58
Počet úloh: 12
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 59
Počet úloh: 2
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 60
Počet úloh: 10
P Zoznam úloh.png
Úroveň 62 až 81
(klik)
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 65
Počet úloh: 8
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 70
Počet úloh: 5
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 70
Počet úloh: 1
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 70
Počet úloh: 1
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 70
Počet úloh: 12
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 72
Počet úloh: 6
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 79
Počet úloh: 6
P Zoznam úloh.png
Úroveň 82 až 150
(klik)
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 84
Počet úloh: 22
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 85
Počet úloh: 5
Ú Poľana.png
Potrebná úroveň: 87
Počet úloh: 1
Ú Mesto duchov.png
Potrebná úroveň: 90
Počet úloh: 2
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 90
Počet úloh: 23
Ú Mária Roalstad.png
Potrebná úroveň: 95
Počet úloh: 24
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 96
Počet úloh: 17
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 97
Počet úloh: 12
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 97
Počet úloh: 28
Ú Indiánsky tábor.png
Potrebná úroveň: 97
Počet úloh: 8
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 99
Počet úloh: 22
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 100
Počet úloh: 16
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 105
Počet úloh: 16
Ú Šerif John Fitzburn.png
Potrebná úroveň: 115
Počet úloh: 17
Ú Barman Henry Walker.png
Potrebná úroveň: 125
Počet úloh: 17
Ú Waupee.png
Potrebná úroveň: 130
Počet úloh: 10
P Zoznam úloh.png
Opakovateľné denné úlohy
(klik)
Waupeeho indiánska dedina
Požiadavky: Splnená séria úloh Úloha
Opakovateľnosť.png
Mesto duchov
Požiadavky: Splnená séria úloh Úloha
Opakovateľnosť.png
Salón
Požiadavky: Splnená séria úloh Úloha
Opakovateľnosť.png
Remeslo
Potrebná úroveň: 20
Opakovateľnosť.png
P Zoznam úloh.png
Série úloh pre triedu postavy
(klik)
Ú Mugridge.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 42
Dobrodruh
Ú Anna.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 36
Duelant
Ú Nathan.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 39
Pracovník
Ú William.png
Potrebná úroveň: 15
Počet úloh: 37
Vojak